+--------------------------------+
! D R A C U L A  C A S T L E  !
!                !
! Melden bij portier, bloedgroep !
! opgeven graag. Openingstijden: !
!                !
! Maandag-zaterdag 0.00-6.00  !
!   Zondags gesloten     !
+--------------------------------+	
Freeware versie DOWNLOAD.
Dracula was in 1980 waarschijnlijk het allereerste nederlandstalige adventurespel en is toendertijd ontwikkeld voor de PET 2001 van Commodore. (de voorloper van de VIC20, de voorloper van de C64). Deze eerste versie werkte in 8 kilobyte, maar wel met heel beknopte tekst. Later, (toen ik als programmeur werkzaam was bij Data Union, later bekend als Buro Micro Software, weer later bekend als Grote Beer Software, nu onderdeel van Exact) is het spel overgehaald naar CP/M (8080/Z80) en zijn alle teksten uitgebreid. Een daar toendertijd werkzame neerlandicus heeft toen het nep oud-hollands ook nog omgezet in echt oud-hollands.

V A M P I E R H A N D B O E C K
Vampieren sijn al sedert menschenheugenisse ende tiden die parasieten der menschen. Si hebben elcken daghe versch bloed nodigh en hebben so al vele liden vermoert ende omgebracht. In die loop der tiden sijn enighe eighenschappen des vampier bekent geworden. So is de vampier seer angstigh voor het almagtig cruice, het beste van hout gemaackt. Sij kunnen het dageligt nauelijcks sien ende verdhragen. Cnoflooc schijnt een vampier alsmede ooc af te schricken. Ooit hevet eenen ondersoecer waar na later tiden nie ofte nimmer meer iet van es gehoort, geprobeert die vampier in sijnen dagheslaap eenen houten pen door den harte te slaan. Die lieden seghen dit soude connen doden die vampier geheel ende al. Later sijn in deser wijse die meesten vampieren gedodet, maar het stercste geslagte des vampiers dracula hevet dit cunnen overlev...
-- De tekst wordt verder onleesbaar --
Het plot is echter altijd hetzelfde gebleven. De versie voor MS-DOS was een platte hercompilatie van de CP/M versie, destijds nog onder PC-DOS 1.0, op een gloednieuwe IBM PC op 4.77 MHz met 32k geheugen en een 360k floppy disk, min of meer als een test om te zien of de microsoft basic compiler het ook op dat rare nieuwe systeem deed.
Deze versie is nu beschikbaar als download en stamt uit 1982! De software werkt echter nog steeds prima, zelfs onder Windows 2000.

Toen het spel in 1985 gratis werd verspreid door CYCO Automatisering als nieuwjaarskaart-op-floppy in een oplage van ongeveer 200 stuks is het in nederland enorm populair geworden.

Dracula is in BASIC geschreven, en de sources staan alleen nog maar op een niet meer leesbare 8 inch floppy :-( De executable is een met de destijds populaire microsoft basic compiler (BASCOM) gecompileerde versie. (een antieke voorloper van Visual Basic)

Incore automatisering was toendertijd mijn eenmans-zaakje en bestaat nu ook nog onder de naam Locus: Het bedrijf legt zich nu toe op Warehouse management systemen, bekend van het Locus WMS.

Voor het echte nostalgische gevoel heb ik ook nog een oud hoesje gescand. De 5.25 inch floppy waar ik deze download vandaan heb zat hierin. Dit hoesje is ontworpen door mijn broer Arjan van Woensel en is duidelijk geinspireerd door een stripfiguur uit die tijd.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag is hier nog een keer...Dracula!

Cheats en dergelijke

Links
(c) 2001 www.COSNINIX.com - www.KNIGHTS-OF-NE.com - R. van Woensel E-Mail